Co vše vám můžeme nabídnout


Když se Å™ekne bezpeÄnostní agentura, vÄ›tÅ¡ina z nás si pÅ™edstaví osobní ochranku a ozbrojený doprovod. Ano, zajiÅ¡Å¥ujeme i takové služby, ale můžeme vám nabídnout i mnohem více. Například ostrahu objektů s denní i noÄní službou. Hlídáme výrobní závody, průmyslové areály, a dokonce i bytové komplexy, které poskytují služby v podobÄ› recepce. Zahlédnete nás i v obchodních centrech. VaÅ¡i domácnost dokážeme vybavit potÅ™ebnou technikou a zajistit nepÅ™etržitý dohled nad vaším majetkem v podobÄ› centrálního pultu. Ten je obsluhován naším strážným, který pÅ™i zjiÅ¡tÄ›ní naruÅ¡ení vaÅ¡eho domu nebo bytu, ihned zajistí výjezd hlídkového vozu. Jaké služby můžeme nabídnout vaší rodinÄ›, nebo vaší spoleÄnosti?

ZabezpeÄíme a ochráníme vaÅ¡i firmu

NaÅ¡e služby jsou komplexní a můžete je využít, pokud jste domácností i pokud jste firmou. Dlouholeté zkuÅ¡enosti máme s ostrahou objektů a dokážeme zajistit vyÅ¡kolené profesionály i pro ostrahu obchodních center. NaÅ¡e pracovníky si vybíráme velmi peÄlivÄ›, abychom dokázali zajistit vysokou kvalitu naÅ¡ich služeb. PÅ™esvÄ›dÄte se!