Komu se vyplatí pronájem lodních kontejnerů


Ačkoliv je poměrně pomalá a zdaleka ne tak spolehlivá jako jiné, i přesto je lodní přeprava zboží stále hojně využívána. Důvodem je především její nízká cena, díky čemuž si tak může dovolit dopravovat své výrobky mnohem více firem.

Je však jasné, že během cesty musí být někde uskladněny, ideálně tak, aby byly chráněny před případnou nepřízní počasí. K tomu se nejčastěji používají standardizované lodní kontejnery, které je možné velmi snadno naložit i vyložit. Navíc je přesně spočítáno, kolik se jich na danou loď vejde.

loď naložená kontejnery

Samozřejmě jím disponuje jen málokdo, zvláště v naší republice, kde nemáme moře. I tak se však někdy stane, že přeci jen potřebujeme něco takto po vodě poslat. V takovém případě pro nás může být řešením pronájem lodních kontejnerů OTP sklady.

Jednoduše řečeno, zaplatíme si za to, že jej budeme moci po nějakou dobu užívat. Vzhledem k tomu, že na moři mohou nastat neočekávaná zdržení, se většinou pronajímá na určitý počet cest. Ten si pak zvolíme podle našich potřeb.

u nás se nejčastěji využívají kamiony

Je však jasné, že ani tento způsob se nehodí pro všechny. Ideální je především pro ty, co s jinými kontinenty obchodují jen zřídka, a mořskou přepravu tak prakticky nevyužívají. Pro ně by bylo zbytečné si kontejner kupovat, neboť by většinu času ležel nevyužitý, a to je špatná investice.

Na druhou stranu především velké mezinárodní firmy, které po vodě posílají své zboží pravidelně, budou mnohem více profitovat z jeho koupě. Pokud totiž porovnáme jeho kupní cenu s tím, kolik stojí pronájem, zjistíme, že při častém využívání je to pro nás podstatně výhodnější.

Záleží tedy na tom, jaký typ podnikatele jsme. Tomu musíme přizpůsobit i svou obchodní strategii a tedy i to, zda si v případě, že potřebujeme přepravit své zboží po moři, kontejnery raději koupíme či pronajmeme. Každá situace je totiž unikátní, a tak neexistuje jednoduché řešení pro všechny. Je potřeba zvážit naše možnosti a potřeby a nakonec jednat podle nich.