Personální informační systém aneb efektivní pomocník

I v dnešní moderní době se řada personalistů nemůže opřít o kvalitní personální informační systém, jenž je velmi důležitým prvkem. Je to tak a je to smutné, neboť v době, kdy takřka každý manažer mění mobilní telefon každým rokem, notebook či tablet každé dva či tři roky.
zaměstnanci v kanceláři.jpg
Personalisté mnohdy musí pracovat s velmi zastaralým programem. Některé firmy a malé podniky systém ani nemají. Tím se tak musí spokojit z hlediska potřebných dat pouze se mzdovou agendou v rámci podnikového účetního systému. A přitom vše lze řešit snadno, rychle a za příznivou cenu.

Nicméně kvalitní personální informační systém je nezbytným nástrojem pro rozvíjení firmy. Jedná se zkrátka o nutného a velmi účinného pomocníka, který mnohé zároveň i usnadní. Díky hodnotnému systému bude vše snadnější záležitostí.

Systém vám tak ulehčí vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců, připravovat pracovní smlouvy a dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů, vedení osobní evidence zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, pořádání školení apod.

Výhody pro personalisty

Adekvátní systém usnadní a především má vliv i na zkvalitnění práce personalistů i manažerů, má vliv na zvýšení významu personálního oddělení, zároveň snižuje náklady spojené s personální prací, dochází k urychlení administrativy, provedení personálních činností a analýz.
siluety zaměstnanců.jpg
Význam a struktura podniku

Je zapotřebí vědět, že podmínkou k organizaci podniku jsou nezbytné informace, které jsou pravdivé, aktuální, neboť jsou důležité pro rozhodování. Je podstatné, aby informace byly detailní a musí být efektivní pro personální oblast.

Analýza pracovní síly zahrnuje výsledky práce zaměstnanců, povahu práce, pracovní místa, efektivnost personální činnosti.

V rámci systému jsou informace jak o jednotlivých zaměstnancích, taktéž údaje o pracovních místech, o vnějších i vnitřních podmínách podniku. Využívají se informace mimopodnikové i podnikové.